تولیدی ارده کنجد آسیاب شده

چگونه می توان با واحد های تولیدی ارده کنجد آسیاب شده ارتباط برقرار کرد؟ آیا مدیران فروش این واحد های تولیدی آماده ی همکاری با مشتریان خرده و مراکز پرورش مواد غذایی می باشند؟

بسیاری از واحد های تولیدی ارده کنجد آسیاب شده را کارگاه های سنتی در شهر اردکان تشکیل می دهند و تعداد کارخانه های صنعتی فعال در این حوزه بسیار کمتر می باشند. کارخانه های تولیدی تنها با تاجران و فعالانی در این حوزه همکاری دارند، که به صورت تناژ خرید داشته باشند ولی کارگاه های تولیدی ارده کنجد آسیاب شده نیاز مشتریان خرده را نیز در حجم های بسیار کم تامین می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.