آرشیو دسته بندی: ارده اصفهان

خرید و فروش ارده اصفهان با قیمت مناسب انجام می گردد. بسیاری از مراکز تولیدی ارده کنجد اردکان در استان اصفهان دارای نمایندگی های مجاز فروشی برای عرضه خرده و عمده ارده کنجد می باشند. البته در استان نمایندگی های پخش ارده کنجد نیز فعال می باشند.