آرشیو دسته بندی: ارده بدون شکر

ارده بدون شکر به عنوان مقوی ترین و خالص ترین ارده کنجد شناخته می شود. ارده بدون شکر در اردکان به صورت انبوه می گردد و برای عرضه به بازار های داخلی و خارجی ارسال می شود. ارده کنجد بدون شکر از کنجد تازه و خالص و بدون هیچ ماده ی افزودنی تهیه می شود.