آرشیو دسته بندی: ارده طلایی

خرید و فروش عمده ارده طلایی به صورت فله و بسته بندی در سایت صورت می گیرد. ارده طلایی یکی از خوشطعم ترین انواع ارده کنجد شناخته می شود. ارده طلایی هرنگ و ارده طلایی جهرم بهترین انواع ارده طلایی در کشور شناخته می شوند.