ارده اردکان

تولید ارده اردکان

تولید کننده ارده مرغوب اردکان

یکی از منابع درآمدی مردم اردکان تولید ارده می باشد و این ارده به صورت صنعتی نیز تولید می شود و ضمناً از ارده برای تولید حلوا ارده نیز استفاده می شود که مسافران آن را به عنوان سوغات برای خانواده های خود خریداری کرده و می برند. ارده ی حاصل دست، تولید کننده های […]

بیشتر بخوانید
فروش ارده اردکان

مشاوره فروش ارده اردکان

ارده ای که در اردکان از کنجد به دست می آید در سراسر ایران معروف بوده و ما می توانیم انواع مختلف این ارده را با یک قیمت خیلی خوب به صورت جزئی و عمده به دست آوریم. ارده ی تولید شده در اردکان هم از نظر طعم و هم از نظر ماندگاری در وضعیت […]

بیشتر بخوانید