ارده شیره ملایر

پخش ارده و شیره

مرکز پخش ارده و شیره انگور ملایر

آیا شهر ملایر یکی از قطب های اصلی تولید کننده شیره انگور سنتی در کشور می باشد؟ چگونه می توان با مراکز تولید کننده ارده و شیره انگور ملایر ازتباط برقرار کرده و از طریق آن ها ثبت سفارش نمود؟ شاید بسیاری از افراد از این موضع آگاه نباشند که شهر ملایر یکی از بزرگترین […]

بیشتر بخوانید