ارده مرغوب اردکان

تولید ارده اردکان

تولید کننده ارده مرغوب اردکان

یکی از منابع درآمدی مردم اردکان تولید ارده می باشد و این ارده به صورت صنعتی نیز تولید می شود و ضمناً از ارده برای تولید حلوا ارده نیز استفاده می شود که مسافران آن را به عنوان سوغات برای خانواده های خود خریداری کرده و می برند. ارده ی حاصل دست، تولید کننده های […]

بیشتر بخوانید