بازار ارده سنتی

بازار ارده سنتی

بازار فروش انواع ارده سنتی

کارشناسان متقدند مرکز اصلی کنجد کشور هندوستان بوده است و برای بار اول کنجد در این کشور تولید و عرضه به کشور های دیگر می شده است و البته در ایران نیز در برخی از شهر های کشور به خصوص شهر های جنوبی این محصول کشت می شود ولی تمامی آن برای تولید روغن کنجد […]

بیشتر بخوانید