آرشیو برچسب های: قیمت روغن ارده کنجد

قیمت روغن ارده کنجد را بهتر است از تولیدکنندگان و یا نمایندگان فروش شرکت های تولیدی به صورت مستقیم جویا شد زیرا واسطه ها و دلالان همواره قیمت هایی غیر واقعی اعلام کرده و سعی در فریب مشتریان دارند. قیمت روغن ارده کنجد را باید به صورت روز از مراجع رسمی جویا شد زیرا قیمت آن نوسانات زیادی دارد.