آرشیو برچسب های: قیمت روغن ارده

قیمت روغن ارده کنجد اردکان به فاکتور های مختلفی نظیر کیفیت محصول، قیمت کنجد، برند تولید کننده و شرایط بازار بستگی خواهد داشت. قیمت روغن ارده فله و بسته بندی با یکدیگر تفاوت داشته و همواره قیمت روغن ارده فله ای ارزان تر می باشد.