پخش ارده خوزستان

پخش ارده شیرین

پخش مرغوب ترین ارده کنجد شیرین خوزستان

در استان خوزستان بسیاری از مردم طرفدار ارده شیرین بوده که از کنجد ایرانی تهیه شده باشند و به عبارتی ارده های خارجی در این استان از فروش بسیار کمی برخوردار می باشد. مراکز پخش مرغوب ترین ارده شیرین در استان خوزستان علاوه بر تامین نیاز خرده فروشان این استان در حال همکاری با تاجران […]

بیشتر بخوانید