پخش ارده کرج

پخش ارده کرج

نمایندگی پخش ارده کنجد ممتاز کرج

روز به روز کارشناسان تغذیه و همچنین پزشکان تغذیه به نکات قابل توجهی در مورد کنجد و فرآورده های کنجدی از جمله ارده دست می یابند و به تازگی برخی از کارشناسان متوجه تاثیر ارده کنجد بر روی نکرر ادراری شده اند و معتقدند غذا هایی با طبع گرم از جمله ارده کنجد در بهبود […]

بیشتر بخوانید